Cofrestru


  • Trosi cymaint o ffeiliau ag y dymunwch
  • Llwytho swp fel y gallwch lusgo a gollwng cymaint o ffeiliau ar y tro yn lle un wrth un
  • Trosi ffeiliau mwy hyd at 100GB
  • 🚀 Meddu ar y gallu i ofyn am ychwanegu offer trosi ychwanegol at Word.to