Бүртгүүлэх


  • Хүссэн хэмжээгээрээ олон файл хөрвүүлнэ
  • Багцаар байршуулах тул олон файлыг нэг нэгээр нь бус нэг дор чирэх, буулгах боломжтой болно
  • 100 ГБ хүртэл том файлуудыг хөрвүүлэх
  • 🚀 Word.to-д нэмэлт хөрвүүлэх хэрэгслийг оруулахыг хүсэх чадвартай байх