ລົງ​ທະ​ບຽນ


  • ປ່ຽນໄຟລ໌ຫຼາຍເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
  • ການອັບໂຫລດແບບ Batch ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດລາກແລະວາງໄຟລ໌ຫຼາຍຄັ້ງໃນແຕ່ລະຄັ້ງແທນທີ່ຈະເປັນເທື່ອລະອັນ
  • ແປງໄຟລ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່ເຖິງ 100GB
  • 🚀 ມີຄວາມສາມາດໃນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີເຄື່ອງມືການແປງພິເສດທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າໃນ Word.to