Ordteller

Lim inn teksten din nedenfor for å telle ordtelleren vår og fortelle deg totalt antall ord og tegn:

Kopiert!
0
Ord
0
Tegn

Ordteller: Hvordan motarbeide ordene i teksten

1. For å telle ordene, lim inn teksten i boksen vår

2. Vårt program vil telle ordene og avsnittene

3. Ordtelleren vår vil vise resultatene i sanntid

4. Ferdig, fortell vennene dine om ordtelleren vår

Ordteller