Bộ đếm từ

Dán Văn bản của Bạn vào Dưới đây để đếm số lượng từ của chúng tôi và cho bạn biết tổng số từ và ký tự:

Đã sao chép!
0
Từ ngữ
0
Ký tự

Bộ đếm từ: Cách đối chiếu các từ trong văn bản

1. Để đếm các từ, hãy dán văn bản vào hộp của chúng tôi

2. Chương trình của chúng tôi sẽ đếm các từ và đoạn văn

3. Bộ đếm từ của chúng tôi sẽ hiển thị kết quả trong thời gian thực

4. Đã hoàn thành, hãy nói với bạn bè của bạn về bộ đếm từ của chúng tôi

Bộ đếm từ